Miljöpolicy

Produktionen är djupt engagerad i att minimera miljöpåverkan som plastföretag och tar vårt ansvar att skydda miljön på största allvar. Vi har genomfört flera strategiska åtgärder för att gå utöver det vanliga och främja hållbarhet i vår 3D-printproduktion.
Våra förpackningar är gjorda av återvunnet material och den interna processorn då bokföringen är digital med minimal pappersförbrukning. Vår miljöpolicy fokuserar på plaståtervinning och en övergång till grön el som centrala element i vårt arbete för att skydda planeten.

Återvinning av plast
Ett av våra mest kritiska fokusområden är plaståtervinning. Vi har etablerat en noggrann insamling av allt plastavfall som förekommer i våra printgårdar. Denna plastavfall kasseras inte bara utan skickas istället till Tyskland, där den genomgår en 100-procentig återvinningsprocess. Här återvinns plasten och omvandlas till nya rullar.

Övergång till grön el
Vi är medvetna om att vår energiförbrukning utgör en betydande del av vårt miljöavtryck. För att ta ansvar för vår energiförbrukning och klimatpåverkan har vi tagit beslutet att endast använda grön el. Genom att byta till förnybara energikällor, som sol-, vind- eller vattenkraft, minskar vi aktivt våra CO2-utsläpp och stödjer en hållbar utveckling av energisektorn.

Förbättringar
Vår miljöpolicy är inte statisk; vi strävar ständigt efter att förbättra vårt miljöarbete. Genom regelbunden utvärdering och optimering av våra processer försöker vi ytterligare minska vårt miljöavtryck och bidra positivt till miljön.

sv_SESvenska
valuta